Lợi ích của dịch vụ

cash-dissection

Phân tích, đánh giá dữ liệu tạo cơ sở hoạt động mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp

cash-dissection

Hỗ trợ ra quyết định mang đến các chiến lược M&A phù hợp

cash-dissection

Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục mua bán, tái cấu trúc, xác nhập doanh nghiệp

Dịch vụ M&A Deals dành cho ai?

icon Chủ doanh nghiệp chưa hiểu rõ các điều khoản hợp đồng phục vụ cho giao dịch M&A
icon Thiếu cơ sở cho việc đưa ra quyết định mua hoặc bán trong một thương vụ
icon Gặp khó khăn trong việc đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến các giao dịch M&A
icon Các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về quá trình M&A và cách thức triển khai.
icon Nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức đưa ra quyết định đầu tư hoặc rút lui từ các doanh nghiệp trong quá trình M&A.
background image

Quy trình Cố vấn tài chính tại BossStack như thế nào?

help-icon

Thu thập thông tin dữ liệu của doanh nghiệp

help-icon

Hỗ trợ khách hàng phân tích, đánh giá thương vụ M&A

help-icon

Chuyên gia BossStack đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình thực hiện