Lợi ích của dịch vụ

cash-dissection

Cung cấp cho chủ doanh nghiệp công cụ, kỹ năng và mindset quản trị dòng tiền cá nhân và doanh nghiệp.

cash-dissection

Đề xuất và thực thi những phương án về quản trị dòng tiền, quản trị rủi ro.

cash-dissection

Phần mềm BossStack hỗ trợ doanh nghiệp thực thi các dòng tiền hiệu quả.

Dịch vụ Cố vấn tài chính phù hợp với

icon Doanh nghiệp thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh có nhu cầu dự phóng dòng vốn
icon Doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng hệ thống phát triển dòng tiền bền vững
icon Doanh nghiệp cần minh bạch dòng tiền cho nhu cầu gọi vốn, IPO, M&A
icon Doanh nghiệp cần kiểm soát các loại dòng tiền trong hoạt động kinh doanh
background image

Quy trình Cố vấn tài chính tại BossStack như thế nào?

help-icon

Thu thập thông tin dữ liệu của doanh nghiệp

help-icon

Khảo sát tình trạng thực tế tại doanh nghiệp

help-icon

BossStack đồng hành thực thi dòng tiền chuyên sâu cùng khách hàng

help-icon

Chuyển giao bộ kế hoạch vận hành số chi tiết và bộ hướng dẫn sử dụng phần mềm (nếu có)