Basic

CÁ NHÂN

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

1 admin

Các dịch vụ bao gồm

Chính sách

 • Giảm 20% khi đăng ký mua gói 1 năm
 • Giảm 30% khi đăng ký mua gói 2 năm trở lên
(Đăng ký tối thiểu 12 tháng)

Hỗ trợ và triển khai

 • Hỗ trợ 24/7 qua email, chat và điện thoại
 • Đảm bảo hệ thống uptime tới 99.9%

Tuân thủ và bảo mật

 • Tuân thủ bảo mật và quyền riêng tư
 • Đặt các chính sách về tạo mật khẩu
Standard best-seller

GIA ĐÌNH

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

1 admin + 5 users

Các dịch vụ bao gồm

Chính sách

 • Giảm 20% khi đăng ký mua gói 1 năm
 • Giảm 30% khi đăng ký mua gói 2 năm trở lên
(Đăng ký tối thiểu 12 tháng)

Hỗ trợ và triển khai

 • Hỗ trợ 24/7 qua email, chat và điện thoại
 • Đảm bảo hệ thống uptime tới 99.9%

Tuân thủ và bảo mật

 • Tuân thủ bảo mật và quyền riêng tư
 • Đặt các chính sách về tạo mật khẩu
Premium

TỔ CHỨC

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

1 admin + 30 users

Các dịch vụ bao gồm

Chính sách

 • Giảm 20% khi đăng ký mua gói 1 năm
 • Giảm 30% khi đăng ký mua gói 2 năm trở lên
(Đăng ký tối thiểu 12 tháng)

Hỗ trợ và triển khai

 • Hỗ trợ 24/7 qua email, chat và điện thoại
 • Đảm bảo hệ thống uptime tới 99.9%

Tuân thủ và bảo mật

 • Tuân thủ bảo mật và quyền riêng tư
 • Đặt các chính sách về tạo mật khẩu