Phần mềm BossStack giúp tiết kiệm 87% thời gian quản lý tài sản cá nhân và doanh nghiệp

help-icon
Quản lý dễ dàng

Việc quản lý tài sản cá nhân, tài sản doanh nghiệp và lợi nhuận kinh doanh đã không còn khó khăn khi được tích hợp trên một nền tảng duy nhất

help-icon
Linh hoạt nền tảng

Khách hàng có thể sử dụng phần mềm BossStack trên mọi nền tảng web, IOS hay Android

help-icon
Báo cáo trực quan

tài sản có thể cập nhật mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ chủ doanh nghiệp theo dõi tổng quan tài sản một cách nhanh chóng và đưa ra các quyết định chính xác

Quản lý toàn bộ tài sản tổng quan cá nhân, doanh nghiệp

 • Theo dõi tài sản theo từng giai đoạn
 • Xây dựng và đánh giá tài sản cá nhân, doanh nghiệp
 • Báo cáo tự động
 • Tùy chỉnh linh hoạt

Theo dõi tài sản theo từng giai đoạn

 • Tài sản được cập nhật đều đặn hàng ngày
 • Giảm thiểu sai sót khi quản lý tài sản
 • Dễ dàng theo dõi tài sản cho từng giai đoạn lựa chọn

Xây dựng và đánh giá tài sản cá nhân, doanh nghiệp

 • Nắm bắt toàn bộ tài sản thu – chi, lãi - lỗ
 • Xây dựng kế hoạch kiểm soát và phát triển tài sản
 • Hỗ trợ ra các quyết định kinh doanh và đầu tư chính xác

Báo cáo tự động

 • Theo dõi tình hình mọi lúc mọi nơi và trên mọi thiết bị
 • Biểu đồ dữ liệu chính xác, trực quan
 • Kiểm soát và đánh giá tình hình thực tế các tài sản

Tùy chỉnh linh hoạt

 • Phân quyền sử dụng từng chức năng đến từng user thành viên
 • Nhập, xóa và xuất dữ liệu nhanh chóng, chính xác
 • Kiểm soát hoạt động mọi thành viên qua lịch sử truy cập