Lợi ích của giải pháp và phần mềm BossStack

cash-dissection

Phân bổ và thiết lập hệ thống dòng tiền trong doanh nghiệp

cash-dissection

Quản lý vận hành hệ thống dự án tùy theo mô hình kinh doanh

cash-dissection

Giúp cá nhân thực hiện quản lý hệ thống dòng tiền tổng quan: đầu tư, sinh hoạt,...

Tại sao doanh nghiệp cần giải pháp bóc tách dòng tiền?

icon Làm mãi không dư, tưởng lời nhưng lỗ
icon Luôn bất an vì không biết cách kiểm soát dòng tiền, dự phòng tiền kinh doanh
icon Tách bạch dòng tiền để không sử dụng dòng vốn ngắn hạn cho trung dài hạn
icon Không có công cụ để xử lý các dòng tiền trong kinh doanh, đầu tư và dòng tiền dự án
background image

BossStack giúp bạn bóc tách dòng tiền như thế nào?

help-icon

Cung cấp cho khách hàng các mẫu tình huống thực tế

help-icon

BossStack đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình thực hiện giải pháp

help-icon

Sử dụng phần mềm BossStack để phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về tiền

GÓI GIẢI PHÁP

Basic

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

1 admin + 15 users
Mua ngay

Các dịch vụ bao gồm

 • Sử dụng toàn bộ tính năng sản phẩm
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới

Chính sách

 • Giảm 10% khi đăng ký mua gói 1 năm
 • Giảm 20% khi đăng ký mua gói 2 năm trở lên
(Đăng ký tối thiểu 12 tháng)

Hỗ trợ và triển khai

 • Hỗ trợ 24/7 qua email, chat và điện thoại
 • Đảm bảo hệ thống uptime tới 99.9%

Tuân thủ và bảo mật

 • Tuân thủ bảo mật và quyền riêng tư
 • Đặt các chính sách về tạo mật khẩu
Standard

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

1 admin + 50 users
Mua ngay

Các dịch vụ bao gồm

 • Sử dụng toàn bộ tính năng sản phẩm
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới

Chính sách

 • Giảm 10% khi đăng ký mua gói 1 năm
 • Giảm 20% khi đăng ký mua gói 2 năm trở lên
(Đăng ký tối thiểu 12 tháng)

Hỗ trợ và triển khai

 • Hỗ trợ 24/7 qua email, chat và điện thoại
 • Đảm bảo hệ thống uptime tới 99.9%

Tuân thủ và bảo mật

 • Tuân thủ bảo mật và quyền riêng tư
 • Đặt các chính sách về tạo mật khẩu
Premium

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

1 admin + 100 users
Mua ngay

Các dịch vụ bao gồm

 • Sử dụng toàn bộ tính năng sản phẩm
 • Miễn phí cập nhật tính năng mới

Chính sách

 • Giảm 10% khi đăng ký mua gói 1 năm
 • Giảm 20% khi đăng ký mua gói 2 năm trở lên
(Đăng ký tối thiểu 12 tháng)

Hỗ trợ và triển khai

 • Hỗ trợ 24/7 qua email, chat và điện thoại
 • Đảm bảo hệ thống uptime tới 99.9%

Tuân thủ và bảo mật

 • Tuân thủ bảo mật và quyền riêng tư
 • Đặt các chính sách về tạo mật khẩu